מנהיגות. אחריות. כבוד. סביבה

מרחב אקולוגי

מרחב אקולוגי רב גילי

זו השנה השנייה שאנו מקיימים מפגשים חד שבועיים במסגרת קבוצות מעורבות

מכיתות ד-ג, ה-ו.

במפגשים אלו אנו דנים בנושאים הקשורים לקיימות, דילמות סביבתיות, שאלות

המעניינות את הילדים בנושא הסביבה, לומדים לפתח ולחקור מושגים שונים

הקשורים לסביבה,

המטרות שהנחו אותנו במהלך הפעילות-

מבחינה פדגוגית-

למידה רב תחומית מעורבת ופעילה תוך קיום שיח קבוצתי מכבד בשילוב תכני

לימוד כמו- גיאוגרפיה, מדעים, שפה, תנך , מתמטיקה ואנגלית.

עבודה בקבוצות-

רב גילאיות מאפשרת עבודת צוות, פיתוח קשר בינאישי, שיתוף תוך

כדי יצירת משחקים בסביבה.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות