מנהיגות. אחריות. כבוד. סביבה

אמירים

אגף למחוננים  ומצטיינים של משרד החינוך מפעיל החל מהשנה בבית ספרנו את תוכנית "אמירים", לטיפוח מצטייני בית הספר.

מטרות התוכנית:

1.     עידוד בתי ספר לטפח מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים.

2.     פיתוח אווירה ותרבות המעודדת מצוינות והצטיינות, הן של תלמידים והן של מורים.

3.     הרחבת הידע והמיומנויות של אנשי החינוך בהוראה ובטיפוח הצטיינות של תלמידים ומורים.

4.     פיתוח תוכניות ייחודיות שיאפשרו לתלמידים ולמורים לבחור ביעדים להצטיינות ולממש אותם כיחידים או/ו בקבוצות.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות